Östgöta Media Annons


Vi lotsar våra kunder genom en mediemarknad som ständigt förändras och utvecklas. Eftersom vi ingår i en av Sveriges ledande Mediekoncerner, med stort fokus på framtiden, kan vi tillhandahålla expertis och tjänster på hög nivå till våra lokala kunder. Här nedan hittar du några av våra styrkor.

Medierådgivning

Att marknadsföra sig idag är ingen lätt sak. Samtidigt som det finns mängder med kanaler och metoder är det allt svårare att se vilka effekter du får och hur effektiv en marknadskanal är för just ditt företag. Vi har alltid kunden i fokus och ser den rådgivande rollen som fullt naturlig.

Bred produktportfölj

Med våra produkter inom print, digital och video täcker vi större delen av vårt geografiska område och når ut till alla åldersgrupper. Vi erbjuder även bredare lösningar inom sociala medier och information i stort. Vår produktportfölj utvecklas ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Produktspecialister

Med en stark mediekoncern i ryggen har vi tillgång till spetskompetens inom en mängd områden. Givetvis inom ny teknik, men vi har även en djup erfarenhet av klassisk marknadsföring som kundtidningar och printkampanjer.

Samarbeten

Som stark aktör på den lokala reklammarknaden kan vi även erbjuda en mängd olika samarbetsformer, där vi tillsammans med vår kund skapar en kontaktyta mot vår publik.  Det kan ske i form av event eller kundklubbserbjudanden där alla parter blir vinnare.

Kreativ hjälp

När du bestämt dig för hur du vill nå din målgrupp är det viktigt att kommunikationen presenteras på ett aptitligt och effektivt sätt. Vi har expertisen som bygger ditt innehåll på bästa sätt oavsett om det handlar om inlägg i sociala medier eller en hel tidning om din verksamhet.

Uppföljning

Även om en lyckad kampanj ofta märks i form av ett fullsatt event eller en slutsåld produkt, så är det alltid av största vikt för oss mäta det vi gör. Strävar man efter ständig förbättring är mål och uppföljning ett måste.

Kontakta oss


Vi har expertisen för just dina behov och är det något vi inte vet – så tar vi reda på det!