Mediehuset MVT

Växel: 0141-22 36 00
Växel öppen: vard kl 8-17
Besöksadress: Platensgatan 3
Postadress: 591 35 Motala

E-post till anställda: fornamn.efternamn@mvt.se


Nyhetstips

Redaktionen/Nyhetstips
Tel: 0141-22 36 40
tipsa@mvt.se

Vad innebär meddelandeskyddet? 
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).


Annonser

Privatannonser
Bokning av familj- och Lokusannonser: kundservice.mvt.se/annonsera
E-post: privatannons@mvt.se

Företagsannonser
Telefon: 0141-22 36 90
E-post: foretagsannons@mvt.se
Fakturafrågor e-post: marknadsservice@ntm.eu
För mer info: annonswebben.mvt.se

Postadress:
MVT
Kundcenter
601 83 Norrköping


Utebliven tidning

Reklamera på kundservice.mvt.se
eller ring 077-140 14 44 (mån-lör klockan 7-10).

Ringer ni vardag före klockan 8 finns ibland möjligheten att få tidningen samma dag. I annat fall levereras tidningen påföljande distributionsdag.
E-tidningen finns alltid att läsa på kundservice.mvt.se.
Ingår för dig som är prenumerant.


Prenumeration

Telefon: 0141-22 36 80
prenumeration@mvt.se

Läs om Taltidningen:
www.taltidningarna.se