Mediehuset VT

Telefon: 0490-666 00
Öppettider: vardagar 9-12
Besöksadress: Stora Torget 2 i Västervik
Postadress: 593 82 Västervik

E-post till anställda: fornamn.efternamn@vt.se


Nyhetstips

Redaktionen:
E-post: tipsa@vt.se
Telefon:
0490-666 20 (vardagar kl 7-16)
070-372 24 53 (vardagar efter kl 16 samt helger)

 

Vad innebär meddelandeskyddet? 
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).


Våra ämnesredaktioner

Sportredaktionen:
Telefon: 0490-66630
vt.sport@vt.se

Insändare och debattartiklar:
opinion@vt.se

Personligt/familjesidan:
familj@vt.se
Telefon: 0490-666 24

Kultur och nöje:
kultur@vt.se
Telefon: 0490-666 07

Kvälls och helgreporter:
Telefon: 0703-72 24 53


Lokalredaktion

Här kan vi endast hjälpa dig med redaktionella ärenden. För övriga ärenden se kontaktuppgifter ovan.

Redaktionen i Gamleby:
gby.red@vt.se
Telefon: 0493-512 40


Utebliven tidning

Reklamera på kundservice.vt.se
eller ring 077-140 14 44 (mån-lör klockan 7-10).

Ringer ni vardag före klockan 8 finns ibland möjligheten att få tidningen samma dag. I annat fall levereras tidningen påföljande distributionsdag.
E-tidningen finns alltid att läsa på kundservice.vt.se.
Ingår för dig som är prenumerant.


Annonser

Privatannonser
Bokning av familj- och Lokusannonser: kundservice.vt.se/annonsera
E-post: privatannons@vt.se

Företagsannonser
Telefon: 0490-666 40
E-post: foretagsannons@vt.se
Fakturafrågor e-post: marknadsservice@ntm.eu
För mer info: annonswebben.vt.se


Prenumeration

Telefon: 0490-666 00
prenumeration@vt.se

Läs om Taltidningen:
www.taltidningarna.se